Ngôi Trường Mọi Khi

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

NXB Trẻ ấn hành năm 2007

Giọng đọc: Phương Minh

“..Thực ra, cô gái mà tất cả bạn bè của bạn năm ngoái nôn nao được nhìn thấy nhất không phải là bạn, Kiếng Cận, Hạt Tiêu hay Hột Mít. Đó chính là nhỏ Tóc Ngắn. Chính bạn, bạn cũng háo hức chời đợi sự xuất hiện của Tóc Ngắn biết bao! Mọi người mong ngóng nhỏ Tóc Ngắn chẳng phải vì muốn coi nó mặc áo dài đẹp hay xấu, mà cái chính là muốn coi con nhỏ này khi mặc áo dài trông nó ra làm sao!

Hầu như bạn bè cùng trường năm ngoái chưa hề thấy Tóc Ngắn mặc quần áo con gái bao giờ, mặc dù Tóc Ngắn là con gái một trăm phần phần trăm.

Chính mẹ nó xác nhận với mẹ của bạn như vậy…”