Pháp âm “Ngũ Minh – Phương Châm Hoằng Pháp” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hội An (Thành Phố Mới Bình Dương) ngày 01/05/2014 (03/04/Giáp Ngọ)

Download MP3

Ngũ Minh – Phương Châm Hoằng Pháp – Thích Phước Tiến
Đánh giá