Bài pháp âm Ngũ Uẩn Giai Không phần 2 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Ngũ Uẩn Giai Không phần 2 – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote