http://youtu.be/VPtbJ4Bvyrk

_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại
Nhân Quả Thông Minh Học Giỏi
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Nhà Hàng Chay Ấn Tâm ( Q.Tân Bình- TP.HCM )
Ngày 04.04.2015 – nhằm ngày 16.02 – Ất Mùi
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***