Pháp thoại Nhận Ra Hạnh Phúc Trong Khổ Đau do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Hưng Quang (X. Hòa Phong – H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ngày 04/04/2017