Bài pháp thoại “Nhận Thức Phật Giáo” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 22/04/2011 (20/03/Tân Mão) tại Trung Tâm Hội Nghị Huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

Download MP3

Nhận Thức Phật Giáo – Thích Phước Tiến
Đánh giá