Pháp thoại Nhận Thức Và Tiềm Thức do TT. Thích Tâm Đức giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-09-2018