Bài pháp thoại Nhịp Cầu Thông Cảm do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Từ Thuyền, TP Đà Lạt

Đánh giá