Những Câu Chuyện Về Nhân Quả

Tác giả: Thích Tâm Thuận

Xã hội hôm nay đã phát triển khá nhiều về vật chất, đời sống tiện nghi của con người cũng ngày một nâng cao. Khoa học kỹ thuật tiến bộ không ngừng, luôn đổi mới, đi lên và luôn tiến xa về phía trước. Nhu cầu sinh hoạt của con người cũng theo đây mà thay đổi , cải thiện và tiện lợi nhiều hơn. Nhưng nhìn lại vật chất càng tiến bộ bao nhiều thì đời sống tinh thần của con người lại càng sa sút bấy nhiêu.