Những điều an vui – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân lễ húy kỵ lần thứ 17, cố Hòa thượng viện chủ Chùa Giác Ngộ, ngày 18/09/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5194,Nhung-dieu-an-vui.tsph