Bài thuyết pháp “Những Đức Tính Cần Thiết Của Hoằng Pháp Viên” do thầy Thích Phước Tiến giảng trong khóa tập huấn Hoằng Pháp Viên tại Bình Dương, ngày 11/03/2011

Download MP3

Những Đức Tính Cần Thiết Của Hoằng Pháp Viên – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]