Pháp thoại Những Nguyên Tắc Để Chúng Ta Sống Với Thiền do TT Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3 – HCM) ngày 23-12-2018