Pháp âm Những Quy Tắc Ứng Dụng Cho Sự Tu Học do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thánh – T. Đồng Tháp), ngày 08/06/2018