Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hà Tân – tỉnh Quảng Nam, ngày 01/03/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5359,Nhung-viec-quan-trong-cua-kiep-nguoi.tsph