Bài pháp thoại Niềm An Lạc Qua Tiêu Chuẩn 5 Có do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (P. Tân Quy Đông – TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp), ngày 27/03/2018

Niềm An Lạc Qua Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá