Bài pháp thoại Niệm Phật do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận và Thích Thiện Hưng thuyết giảng tại Chùa Quảng Sơn trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá