Bài pháp thoại Niệm Phật Với Tiêu Chuẩn 5 Có do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 24/07/2018