Bài pháp thoại Nợ Một Lời Xin Lỗi do DD Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Tiên Châu (Cù Lao An Bình, T. Vĩnh Long), ngày 02-04-2018

Đánh giá