Bài pháp thoại Nói Xấu Người Khác do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Pháp Lạc, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc

Nói Xấu Người Khác – Thích Thiện Thuận
Đánh giá