Núi cả sông nguồn – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6557,Nui-ca-song-nguon.tsph