Nhân mùa an cư kiết hạ PL:2560, ngày 05/07/2016, HT. Thích Viên Giác đã thuyết giảng về đề tài: “Nương Tựa Pháp” cho hành giả an cư tại Trường Hạ Chùa Pháp Thành, huyện Củ Chi

Nương Tựa Pháp – Thích Viên Giác
Đánh giá