_(())_ KHOÁ TU TUỔI TRẺ _(())_
tại Trung Tâm Dưỡng Sinh Côn Sơn – Chí Linh – Hải Dương
– Ngày 01.09.2013 ( nhằm 26/07 âm lịch ) –
Chúc Quý Phật tử nghe pháp trong an lạc – Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật