Nhân mùa an cư kiết hạ, HT. Thích Viên Giác đã chia sẻ về đề tài: “4 Tính Chất Của Nghiệp” trong buổi tọa đàm với các ban ngành đạo tràng của chùa, ngày 2/7/2016

Bài liên quan