Pháp thoại 5 Đức Hạnh Của Người Tu do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 01/07/2017

Bài liên quan