Mỗi chúng ta ai cũng muốn mình được thành công trong cuộc sống nhưng để được thành công chúng ta phải hội tụ nhiều yếu tố và phải có kỹ năng.

Theo lời chia sẻ của Đại Đức Thích Phước Tiến có 5 yếu tố không thể thiếu trong thành công đó là : siêng năng, nhẫn nhục, hy sinh, chân thật và tình thương.

Trong bài giảng, Thầy đã phân tích chi tiết từng đức tính ấy để chúng ta lấy đó ứng dụng thẳng vào trong cuộc sống và trong tổ chức của mình. Đó cũng là nền tảng trên lộ trình tu học và hành các nghề. Nếu có những đức tính này thì gia đình hạnh phúc , an vui, tổ chức sẽ phát triển mạnh hơn, và ngược lại nếu mất đi những chất liệu này sẽ khó duy trì hạnh phúc được lâu dài .

Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: 5 Đức Tính Không Thể Thiếu Trong Việc Thành Công. Thuyết giảng nhân Lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01-03-2018 (14-01-Mậu Tuất)

Download MP3

Bài liên quan