Trang Chủ Giảng sư Thích Tuệ Hải

Thích Tuệ Hải

Thích Tuệ Hải
573 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử Thầy Thích Tuệ Hải

Thượng tọa Thích Tuệ Hải - thế danh: Đinh Kim Nga, sinh năm 1968 tại xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. Thầy được sanh ra trong gia đình có 8 anh chị em, trong đó có Mẹ, hai ông Anh và một người Chị xuất gia.

Năm lên năm tuổi Thầy bị chấn động khi nhìn tượng Phật ở nhà. Năm 1983 Thầy bị bệnh nặng, đọc được quyển “Dưỡng Sinh Hằng Ngày”, ăn dưỡng sinh số 7 được 21 ngày, hầu hết các bệnh tật đều hết. Tháng 7/1984 Thầy xin quy y tại Tịnh Xá Ngọc Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.

Tháng 1/1986 Thầy xin xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu với Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ. Lúc đầu không được ở Thường Chiếu phải ở Tu Viện Phước Hòa, sức khỏe rất kém.

Tháng 7/1986 Thầy được tu học tại Thiền Viện Thường Chiếu, dưới sự giúp đỡ của thầy Thích Đắc Huyền.

Ngày Lễ Phật Thành Đạo năm 1986, Thầy được xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu và được Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ cho Pháp danh Thích Tuệ Hải.

Năm 1994 Hòa Thượng quyết định cho Thầy đến nhận Trụ trì Chùa Long Hương, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai cho đến ngày nay.

than khoe tam an kt105 thich tue

Thân khỏe tâm an (KT105) – Thích Tuệ Hải

Bài pháp thoại Thân khỏe tâm an do Thầy Thích Tuệ Hải giảng trong khóa tu MNAL lần 105 tại Tu Viện tường Vân, ngày 07-07-2019
kinh hoa nghiem 122 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 122 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 122 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 22-10-2017
kinh hoa nghiem 121 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 121 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 121 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 22-10-2017
kinh hoa nghiem 120 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 120 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 120 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày15-10-2017
kinh hoa nghiem 119 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 119 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 119 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 26-08-2017
kinh hoa nghiem 118 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 118 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 118 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 08-10-2017
kinh hoa nghiem 117 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 117 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 117 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 08-10-2017
kinh hoa nghiem 116 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 116 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 116 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 24-09-2017
kinh hoa nghiem 115 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 115 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 115 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 24-09-2017
kinh hoa nghiem 114 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 114 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 114 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 10-09-2017
kinh hoa nghiem 113 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 113 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 113 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 10-09-2017
kinh hoa nghiem 112 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 112 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 112 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 03-09-2017
kinh hoa nghiem 111 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 111 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 111 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 03-09-2017
kinh hoa nghiem 110 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 110 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 110 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 27-08-2017
kinh hoa nghiem 109 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 109 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 109 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 27-08-2017
kinh hoa nghiem 108 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 108 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 108 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 20-08-2017
kinh hoa nghiem 107 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 107 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 107 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 20-08-2017
kinh hoa nghiem 106 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 106 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 106 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 13-08-2017
kinh hoa nghiem 105 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 105 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 105 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 13-08-2017
kinh hoa nghiem 104 thich tue ha

Kinh Hoa Nghiêm 104 – Thích Tuệ Hải

Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 104 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 06-08-2017

Pháp thoại mới

Xem nhiều