Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 120 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày15-10-2017

[fvplayer src=”http://youtu.be/TpNOufVi9-Q”]

Bài liên quan