Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 104 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 06-08-2017

[fvplayer src=”http://youtu.be/UnLwD18hQFA”]

Bài liên quan