Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 109 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 27-08-2017

[fvplayer src=”http://youtu.be/XG134mCBOlk”]

Bài liên quan