Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 107 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 20-08-2017

[fvplayer src=”http://youtu.be/3S8fV48cm5M”]

Bài liên quan