Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 111 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 03-09-2017

[fvplayer src=”http://youtu.be/iuoD2CT2Ua8″]

Bài liên quan