Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 115 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 24-09-2017

[fvplayer src=”http://youtu.be/DD7td4yfP1w”]

Bài liên quan