Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 114 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 10-09-2017

[fvplayer src=”http://youtu.be/Cau3Fvl6ZUE”]

Bài liên quan