Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 122 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 22-10-2017

[fvplayer src=”http://youtu.be/9vERgqQxDBE”]

Bài liên quan