Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 117 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 08-10-2017

[fvplayer src=”http://youtu.be/ASNuylw2-TI”]

Bài liên quan