Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 113 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 10-09-2017

[fvplayer src=”http://youtu.be/vUftMOKe_XU”]

Bài liên quan