Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 119 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 26-08-2017

[fvplayer src=”http://youtu.be/0kuARJVUEXA”]

Bài liên quan