HT. Thích Viên Giác chia sẻ với thanh niên về đề tài: “Ba Phước Nghiệp” trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 17.11.2019.

Bài liên quan