Pháp thoại Bốn Điều Người Xuất Gia Cần Phải Làm do SC Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN, (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 03/08/2017

Bài liên quan