Lời Khai Thị Đầu Năm Kỷ Hợi (KT 100) – Thích Trí Quảng

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 100 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-02-2019

Tự quán tâm – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Việt Nam, WA ngày 30.3.2019

Nhân Duyên Trong Cõi Luân Hồi (KT94) – Thích Đồng Thành

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 94 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 19-08-2018

Bồ tát tại gia phần 86 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 13.4.2019

Công Đức Lễ Phật – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Linh Phong (Ecublens - Thụy Sĩ) ngày 28.06.2017

Tiền Hung Hậu Kiết – Thích Bửu Chánh

Giảng tại Chùa Pháp Luân (Quận Gò Vấp - TP.HCM) ngày 18-08-2008