Năng lực của Kinh – Thích Pháp Hòa

Giảng tịa Chùa Việt Nam Seattle. WA, ngày 30.3.2019

Chứng Đạo Ca Phần 1 – Thích Phước Tiến

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 24-06-2019