Pháp thoại Sám Hối Có Hết Tội Không được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại: Chùa Hoằng Pháp (Melbouene – Australia), ngày 27/03/2017

Trong cuộc đời này, ai cũng đã từng có lỗi lầm, dù ít dù nhiều, làm người không ai không có lỗi lầm, không có tội lỗi vì nhiều chúng ta không có tội lỗi chúng ta sẽ không có mặt trên cõi đời này.

Sám hối là lễ truyền thống của người Phật tử chúng ta, và quan niệm về sám hối thì cơ bản nhất, chúng ta nghĩ sám hối để cho mình hết tội hoặc tạo nghiệp nhiều rồi chúng ta cần đi sám hối để cho giảm bớt đi tội lỗi. Quan niệm này không hẳn là sai cũng không hẳn là đúng. Nhưng để hiểu cho đúng ý nghĩa của sám hối trong Phật giáo và giá trị sám hối như thế nào có giải quyết được cái vấn đề mong ước của chúng ta hay không, chúng ta nên tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn theo giáo lý của Phật giáo.

– Sám là sự ăn năn hối tiếc những lỗi lầm mình gây ra từ trước

– Hối là nguyện từ bỏ lỗi lầm từ hôm nay trở về sau.

Nói tắt là ăn năn từ bỏ, và phát huy những việc làm thiện để bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Nhưng chỉ mang ý nghĩa chỉ bày tỏ lòng hối tiếc hối hận những gì mình đã làm với mình, với người, với chúng sinh hoặc với một ai đó, và từ bỏ những lỗi lầm từ nay trở về sau, nhưng suy cho cùng thành thật nhìn lại thì tội ta gây ra đã hết chưa? Chưa. Vì vậy sám hối hết tội hay không nó đòi hỏi cả một quá trình còn lại của chúng ta trong ý nghĩa bày tỏ sám hối ăn năn đó.

Dùng thân này để tu, dùng miệng này để đọc, dùng ý này để ăn năn… hãy đồng nhất như vậy nó sẽ giúp chúng ta được hóa giải nghiệp chứng, làm tăng trưởng công đức lành thì chúng ta những người cư sĩ phật tử dễ dàng vượt qua trở ngại trên lộ trình tu học để đạt được mục đích của mình.

video

Download MP3