Nếu Còn Mẹ – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Quan Âm Tu Viện – địa chỉ: 384 Trường Sa, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Chiếc Bóng Lặng Thầm – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Viên Quang (H. Cẩm Mỹ - T. Đồng Nai) nhân ngày đại lễ Vu Lan

Duyên Vợ Chồng – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Đại lễ cúng dường thiên tăng ngày 9/27/2014