Con Chưa Hiểu Hết Về Mẹ – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Viên Quang (H. Cẩm Mỹ - T. Đồng Nai)

Bông Hồng Cài Áo – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Sắc Tứ Long An (Cai Lậy - tiền Giang) nhân đại lễ Vu Lan

Nước Mắt Mẹ Hiền – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại chùa Viên Giác, Đồng Nai trong khóa tu 1 ngày an lạc

Ba Mẹ Có Trong Con – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Chùa Cam Lộ - Xóm Hạ - Làng Mai - Làng Mai ngày 7/12/2004

Gia Đình – Thích Thiện Xuân

Giảng tại chùa Mai Sơn, quận bình tân, Hồ Chí Minh trong khóa tu phật thất