Ơn Cha Như Núi Cả – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phật Tổ (Hoa Kỳ), ngày 18-06-2017

Đứa Con Bất Hiếu – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Vạn Phước (Cần Đước, Long An), ngày 23-09-2017

Có Thể Con Chưa Biết – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Viên Quang (H. Cẩm Mỹ - T. Đồng Nai) nhân Đại Lễ Vu Lan năm 2012

Lời Nói Dối Của Cha – Thích Phước Tiến

Giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-08-2018, nhân đại lễ Vu Lan

Duyên Vợ Chồng – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Đại lễ cúng dường thiên tăng ngày 9/27/2014

Bàn Tay Mẹ – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Chùa Cam Lộ - Xóm Hạ - Làng Mai - Làng Mai ngày 7/20/2004

Câu Chuyện Của Mẹ – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Giác Hoa (X. Châu Hưng - H. Vĩnh Lợi - T. Bạc Liêu), ngày 02/07/2017

Hiếu Đạo – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong buổi chia sẻ phật pháp

Xem nhiều