Xin Mẹ Hãy Yên Lòng – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Giác Ngộ , ngày 03-07-2016

Xin Đừng Làm Cha Mẹ Khóc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. TânThanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 11/07/2017

Xem nhiều