Có Cha Bên Đời phần 1 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện Chuyên Tu (Làng Vạn Hạnh - Bà Rịa Vũng Tàu) nhân ngày Đại Lễ Vu Lan