Đạo Làm Con – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa tu mùa hè tháng 07/2017 tại chùa Hội Đức (Tỉnh Vĩnh Long)

Ba Mẹ Có Trong Con – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Chùa Cam Lộ - Xóm Hạ - Làng Mai - Làng Mai ngày 7/12/2004

Mẹ Chồng Nàng Dâu – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Ấn Quang (Quận 10, HCM), ngày 05-09-2017 nhân Đại Lễ Vu Lan 2017

Có Cha Bên Đời phần 1 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện Chuyên Tu (Làng Vạn Hạnh - Bà Rịa Vũng Tàu) nhân ngày Đại Lễ Vu Lan

Xin Mẹ Hãy Yên Lòng – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Giác Ngộ , ngày 03-07-2016