Pháp thoại Tấm Lòng Mẹ do thượng tọa tiến sĩ Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Phương (Quận Gò Vấp – TP.HCM) ngày 05-08-2008 nhằm ngày 05/07/Mậu Tý, trong Khóa Bồi dưỡng trụ trì lần thứ 8

video