Bài pháp thoại “Đâu Là Chân Lý” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 15-11-2009 tại nhà hàng quốc tế Canley Vale – Úc Châu

Đối tượng của Phật giáo là tất cả chúng sanh, nhưng con người là trung tâm điểm. Mặc dù cuộc sống luôn biến động theo dòng chảy của thời gian, nhưng trong sự mong manh phù du ấy, ta vẫn luôn nhìn thấy một điều gì thật dễ thương, thật ý nghĩa, thật thú vị giữa trần gian đầy mộng mị. Chỉ khi nào con người sống trọn vẹn với tinh thần cao đẹp ấy của đạo Phật, chúng ta mới thấy, mới hưởng được niềm hạnh phúc vô biên.

video

Download MP3