Bài pháp thoại Điều Kiện Để Tiến Tu Đạo Nghiệp do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA LINH SƠN (Xã Mỹ Hiệp – Huyện Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp), ngày 18/05/2017

Bài liên quan