HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: Đường lên thiên giới trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 17.07.2019

Bài liên quan